Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainenrekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

Lemmikki- ja hevostarvikeliike Har-Min Farmi Oy (Y-tunnus:1918717-8) Asematie 3, 71800 SIILINJÄRVI


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kaisa Toivanen Puhelin +358 45 655 2255

Sähköposti: harminfarmi@gmail.com


REKISTERIN NIMI

Har-Min Farmi Oy:n  asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Har-Min Farmin asiakkaaksi, ostanut Har-Min Farmin verkkokaupasta  tavaraa.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Har-Min Farmin  asiakasrekisterinylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittelysekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Har-Min Farmin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman, kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


Rekisterin tietoja voidaan käyttää Har-Min Farmin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Har-Min Farmi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osarekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitelläänainoastaan Har-Min Farmin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.


Har-Min Farmilla  on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Har-Min Farmin asiakaspalveluun sähköpostitse. Osoite: harminfarmi@gmail.com


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

 • Henkilörekisteri sisältääseuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Postiosoite

 • Puhelinnumero

 • Tiedot käsitellyistä tilauksista

 • Tilausten Postin seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Har-Min Farmi Oy:n käytössä, paitsi Har-Min Farmin  käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Har-MinFarmi OY:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Har-Min Farmi Oy:n  tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.


Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjänpyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimetestä tietojen poistamista. 


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Har-Min Farmi Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Har-Min Farmi Oy:n  salasanasuojatulla palvelimella.

 • Henkilörekisteri sisältääseuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Postiosoite

 • Puhelinnumero

 • Tiedot käsitellyistä tilauksista

 • Tilausten Postin seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Har-Min Farmi Oy:n käytössä, paitsi Har-Min Farmin  käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Har-Min Farmi Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Har-Min Farmi Oy:n  tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.


Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjänpyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimetestä tietojen poistamista. 


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Har-Min Farmi Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Har-Min Farmi Oy:n  salasanasuojatulla palvelimella.